E-Fatura ya Geçiş

Maliye Bakanlığı tarafından Elektronik Fatura ve Elektronik Defter kullanımı artık bir zorunluluk haline getirilmiştir. 2008 yılından beri bazı firmalar tarafından uygulanan e-fatura 1 ocak 2014 tarihi itibariyle tüm şirketler için bir zorunluluk haline getirildi. Yaşanan bazı aksaklıklar ve yoğunluk nedeniyle bu süre 3 ay daha uzatıldı.

E-Fatura daki temel amaç kayıt dışı ekonominin önüne geçmek olmakla birlikte, firmalara birçok kolaylık ve faydalar da beraberinde gelecek. Tüm bunların yanında kağıt kullanılmayacağından doğaya katkısıda yadsınamaz. Örneğin ayda 1000 adet fatura kesen bir şirket yıllık 4800 adet ağacı kurtarmış olacak. Sistem tamamen bilgisayar sistemleri üzerinde olacak faturayı kağıt çıktı dahi alsanız dahi bir geçerliliği olmayacak.

 

Ticari Fatura Entegrasyonu
Ticari Fatura Entegrasyonu

E-Fatura ile ilgili Sık Sorular Sorular

1- E-Fatura nedir?
2- E-Fatura portalı nedir?
3- Mali mühür (kaşe) nedir?
4- E-Faturadan kimler yararlanabilir?
5- E-Fatura uygulamasından nasıl yararlanabilirim?
6- E-Faturayı nasıl düzenleyip göndereceğim?
7- Hem kağıt hem e-fatura düzenlemek mümkün mü?
8- Tüm müşterilerime e-fatura göndermem mümkün mü?
9- E-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalı?
10- E-Faturaya nasıl itiraz edeceksiniz?
11- E-Fatura kime düzenlenir?
12- Kimler E-Fatura mükellefidir?
13- E-FATURA GÖNDERİM YÖNTEMLERİ
14- E-Fatura Portalı Kullanım Kılavuzu

1- E-Fatura nedir?
– Gelir İdaresi Başkanlığı’nın elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulama.

2- E-Fatura portalı nedir?
– e-faturaya ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan bir web uygulaması: www.efatura.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

3- Mali mühür (kaşe) nedir?
– Gelir İdaresi adına TÜBİTAK-KAMUSM tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade ediyor.

4- E-Faturadan kimler yararlanabilir?

– 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-fatura uygulamasından yararlanma imkanı bulunuyor.

5- E-Fatura uygulamasından nasıl yararlanabilirim?
– GİB’e yazılı başvuruda bulunduktan sonra bedelini TÜBİTAK/KAMUSM’a ödeyerek mali mühür sertifikanızı alabilirsiniz. Sertifikanız size ulaştıktan sonra e-fatura uygulamasını e-fatura portalı veya bilgi işlem sisteminizi entegre ederek ya da özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanabilirsiniz.

6- E-Faturayı nasıl düzenleyip göndereceğim?
– Mali mühür sertifikanızı aktif ettikten sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmaksızın e-fatura portalını kullanmanız mümkün. Portalın sunduğu sınırlı imkanlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacınız varsa bilgi işlem sisteminizi e-fatura uygulamasına entegre ederek ya da özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden e-fatura gönderip alabilirsiniz.

7- Hem kağıt hem E-Fatura düzenlemek mümkün mü?

– e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler birbirlerine düzenleyecekleri faturaları e-fatura olarak düzenlemek, alıcısına elektronik ortamda iletmek ve muhafaza etmek zorundalar. Bu kapsamda uygulamaya kayıtlı mükelleflere kağıt fatura düzenlenemeyecek, düzenlenmesi halinde düzenleyen açısından hiç düzenlenmemiş sayılırken alıcısı tarafından da indirimi söz konusu olmayacak.

8- Tüm müşterilerime E-Fatura göndermem mümkün mü?

– Sadece e-fatura uygulamasına kayıtlı olan e-fatura gönderebilirsiniz.

9- E-Faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalı?
– Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki mali mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, elektronik ortamda kendi bünyelerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin alan saklamacı kuruluşlar nezdinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edebilecekler.

10- E-Faturaya nasıl itiraz edeceksiniz?
– e-faturalarınızı iki senaryo kapsamında oluşturabiliyorsunuz. Temel fatura senaryosuna göre oluşturulan faturalara aynı kağıt faturada olduğu gibi itiraz edebilirken ticari fatura senaryosuna göre oluşturulan faturalara dilerseniz e-fatura uygulaması kapsamında kabul ya da ret şeklinde itiraz edebiliyorsunuz. Bu kapsamda tutara, malın cinsine, miktarına itirazınız olduğunda bu itirazı sistem üzerinde yapabilmeniz mümkün.

11- E-Fatura kime düzenlenir?
E-fatura; e-fatura mükellefi olan firmalar tarafından ; e-fatura mükellefi firmalara düzenlenecektir. Yani 2 firmanın arasında e-fatura hareketi olması için her 2 firmanın da e-fatura mükellefi olması gerekir. Taraflardan birisi e-fatura mükellefi değil ise; kağıt fatura düzenlenecektir.
12- Kimler E-Fatura mükellefidir?
Elektronik fatura düzenleme ile ilgili ilk tebliğ 2010 senesinde yayımlanan 397 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğidir. Burada elektronik fatura düzenlemek ve almak tarafların rızasına bırakılmıştı. 14 Aralık 2012 tarihinde yayımlanan 421 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ise elektronik fatura düzenlemek belirlenen sektörler için zorunluluk haline getirilmiştir. Bu düzenleme ile ilk aşamada 30.000 civarı firmanın e-fatura mükellefi olacağı planlanmıştır. Ancak bu kapsam genişletilecek, ve kısa süre içinde elektronik fatura mükellefi firmaların sayısı artacaktır.
Ek olarak bu dökümanın hazırlanma tarihinde TASLAK olarak yayınlanan e-arşiv tebliğine göre ; e-fatura mükellefi olmayanlara ve gerçek kişilere de elektronik fatura düzenlenmesi uygulaması kısa süre içinde başlayacaktır.
Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef olan firmaların listesini web sitesinde duyurmaktadır.
( www.efatura.gov.tr ) 29/08/2013 itibariyla bu listede 792 firma + 2716 kamu kurum ve kuruluşu yer almaktadır. 421 nolu tebliğ ile kapsama giren firmaların 2 Eylül 2013 tarihine kadar bu listeye girmek üzere başvurmaları talep edilmiştir; yani başvuran firmaların başvurularının onaylanması ile bu listedeki firma sayısı hergün artacaktır.
Bu e-fatura düzenlemek zorunda olduğunuz firma sayısının her geçen gün artacağı anlamına gelmektedir.

13- E-FATURA GÖNDERİM YÖNTEMLERİ:

Elektronik faturaların bu dökümanın ilk bölümlerinde açıklandığı şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan elektronik fatura sistemine aktarılması gerekmektedir.
GİB bu aktarım için 3 yöntem belirlemiştir. İşletmeler düzenledikleri/aldıkları fatura adetleri, sistem altyapıları, fatura süreçleri ile ilgili tercihlerine göre bu gönderim metodlarından kendilerine uygun olanı seçmektedirler.
e-fatura-portalBu yöntemler şu şekilde özetlenebilir;
GİB arayüzünün kullanımı GİB e-fatura mükellefliği onaylanan firmalara elektronik fatura sisteminden faydalanabilmeleri için bir arayüz hizmeti sunmaktadır. İşletmeler buraya başvurularının onaylanmasını takiben GİB tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile erişebilmektedirler. Uygulama ana ekranı şekildeki gibidir. Giden kutusunda “Gönderilen” faturalar, “Gelen kutusunda” ise işletmenize diğer firmalardan gelen faturalar görüntülenmektedir.
Bu arayüzün 2 yöntemle kullanım imkanı vardır.
a.Manuel kullanım:
Ben şahsi fikrim olarak kesinlikle bu yöntemi öneriyorum. Eğer aylık fatura düzenleme sayınız 500 ün altındaysa kesinlikle bu yöntemi kullanmalısınız. Bu sayede entegratörlere çuvallarla para ödemek zorunda kalmazsınız. Şuan e-fatura uygulamaları daha yeni olduğundan yazılım üreticileri çok yüksek rakamlar istemekteler (basit bir entegre çözüm için 15.000 $ gibi büyük paralar isteyebiliyorlar). Beklemekte fayda var bu rakamlar kesinlikle aşağı gelecektir.
Manuel kullanım yönteminde bir işletmeye keseceğiniz faturayı yukarıdaki arayüz üzerinden “Fatura Oluştur” menüsünü kullanarak tüm detayları ile girmelisiniz. Gelen faturalar ise “Gelen Kutusu” içinden görüntülenebilmektedir. Bu yöntem çok az sayıda fatura düzenleyen işletmelerin kullanımına uygun olabilir. Bu yöntemi kullanan işletmelerin özel bir yazılım veya benzeri bir çözüme ihtiyacı bulunmamaktadır.
b.Fatura Yükleme Modülü ile kullanım
Bu yöntemde ise diğer sistemlerinizde oluşturduğunuz faturaları GİB ‘in istediği formatta bir dosya haline getirip, arayüzde “Yükleme Araçları” bölümünden yükleyebilirsiniz. Bu şekilde bir kalemde birden fazla faturayı sisteme yüklemek mümkün olacaktır. Bazı özel yazılımlar bu dosyayı üretmektedir. Bu yöntemi kullanan işletmelerin GİB arayüzüne yükleme yaptıktan sonra faturaların durum bilgisini bu arayüzden takip etmeleri gerekmektedir. GİB fatura durumları ile ilgili farklı bir geri bildirim yöntemi tanımlamamıştır.
b.1 – Doğrudan Bağlantı metodu
İşletmenizin fatura düzenlemek ve gelen faturaları kaydetmek için kullandığı sistemleri GİB e-fatura sistemi ile entegre edebilirsiniz. Bu yöntemde kullandığınız sistemlerde e-fatura oluşturduğunuzda, bu faturaların GİB üzerinden alıcısına ulaşması, aynı şekilde gelen faturaların ilgili sistemlere manuel bir işleme gerek kalmadan kayıt edilmesi mümkün olabilmektedir. Bazı muhasebe yazılımları ve özel yazılımlar bu yöntemi desteklemektedir.
Doğrudan Bağlantı metodunu seçen işletmeler; GİB ‘in bu yöntemi işletme için onaylamasının ardından birkaç adımdan oluşan bir TEST sürecine tabi olacaklardır. Bu metodun aktif olarak kullanımı ancak bu TEST sürecinin tamamlanması sonrası olabilir. Doğrudan Bağlantı metodunu kullanan ancak GİB ‘in iletişim standartlarını karşılayamayan işletmelerin
Doğrudan Bağlantıu GİB tarafından kapatılabilmektedir. Bu durumda işletme GİB Portalını kullanmaya yönlendirilir.
b.2 – Özel entegratörler kanalıyla kullanım
GİB tarafından özel entegratör lisansı verilmiş bir firmadan hizmet alarak da elektronik faturaların GİB sistemine gönderilmesi mümkündür. Bu yöntemi kullanacak işletmelerin önünde 3 alternatif bulunmaktadır.
a. Özel entegratörün sağladığı arayüz üzerinden manuel kullanım
b. Özel entegratör ile karşılıklı dosya paylaşımı yöntemiyle kullanım
c. Özel entegratörün sistemi ile entegrasyon yoluyla kullanım

“E-Fatura ya Geçiş” üzerine 3 yorum.

  1. İYİ ÇALIŞMALAR C# İLE VİSUAL STUDİO DA CARİ YÖNETİMİ VE FATURALANDIRMA İLE İLGİLİ BİR PROĞRAM YAZMAKTAYIM PROĞRAMA GİB EFATURA İŞLEMLERİNİ ENTEGRE ETMEM GEREKİYOR FAKAT GİB DE YER ALAN DÖKÜMANLARDAN BİR YOL BULAMADIM YAZDIĞIM PROĞRAMA E FATURA İŞLEMLERİNİ ENTEGRE EDEBİLECEĞİM VİDEOLU ANLATIM YADA BİR ETKİNLİK VARSA YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM BİLGİ VERMENİZ RİCA OLUR

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.